นโยบายความปลอดภัยของระบบแอปพลิเคชั่น

มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป

หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ (User ID) และรหัสส่วนตัว (Password)

บริษัทเข้มงวดกับระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานในการป้องกัน การเข้าถึงข้อมูลของท่าน โดยมิได้รับอนุญาต นอกเหนือไปจากกระบวนการเข้ารหัสการใช้งาน ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตตามปกติแล้ว ทางบริษัทไม่มีนโยบายติดต่อไปยังท่าน เพื่อสอบถาม เลขประจำตัว รหัสหรือหมายเลขบัญชี หากท่านพบการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งมาที่บริษัท

 

หมายเหตุ:

- ท่านควรที่จะเก็บเลขประจำตัว และรหัสของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด อย่าเขียน หรือเปิดเผย ข้อมูลเหล่านี้ต่อบุคคลใด เพื่อเป็นความมั่นใจว่า ท่านจะทราบข้อมูลนี้เพียงคนเดียวเท่านั้น

- ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรม ตรวจสอบไวรัสในเครื่องของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ และติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี