เอกสารบทวิเคราะห์

วันที่

ชื่อเอกสารบทวิเคราะห์

ภาคเช้า

ภาคบ่าย

ภาคค่ำ

04-07-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.96 MB 0.71 MB 0.61 MB
01-07-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 1.48 MB 0.61 MB
30-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 1.48 MB 0.61 MB
29-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 1.51 MB 0.61 MB
28-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 1.49 MB 0.61 MB
27-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.97 MB 1.49 MB 0.61 MB
24-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.96 MB 0.71 MB 0.61 MB
23-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.96 MB 0.71 MB 0.61 MB
22-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.96 MB 0.7 MB 0.61 MB
21-06-2022 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 0.96 MB 0.7 MB 0.61 MB